วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียนภาษาอังกฤษ ประโยคให้ข้อมูล -> sentence I

เรียนภาษาอังกฤษ ประโยคให้ข้อมูล -> sentence I

เรียนภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลทั่วไป โดย ใช้ประโยค

You will be please to know that + ข้อมูล ที่ต้องการ บอกให้ทราบ

ํYou will be please to know = ข้าพเจ้า "ยินดี" ที่จะแจ้งให้ท่านทราบ

You will be please to know green tourism in Thailand is actively promoted.

ข้าพเจ้ายินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

เราสามารถปรับปรุงประโยคในการประโยคข้อมูลในเชิง บวก และเชิงลบได้ โดยการแทนที่ "pleased" ด้วยคำว่า "sad" หรือ

"disappointed" แปลว่า เสียใจ ผิดหวัง ตามลำดับ ใช้ในกรณีที่พูดถึง เรื่อง ที่ไม่ดีนัก หรือ คำว่า "surprised" สำหรับประโยคที่พูด

ถึงเรื่องที่คาดไม่ถึง

ตัวอย่างเช่น

ํYou will be sad to know that the president 's illness is becoming more debilitating.

ท่านอาจเสียใจที่ได้ทราบว่าอาการป่วยของท่านประทาน ทรุด หนักกว่าเดิม

You will be sad to know that our share prices have been plunging drastically

ท่านอาจเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่า ราคาหุ้นของเราตกอย่างรุนแรง

ํYou will be disappointed to know that our share price have been plunging drastically

ท่านอาจผิดหวังมากเมื่อทราบข่าวว่า ราคาหุ้นของเราตกอย่างรุนแรง

You will be surprised to know that our mining operation brought in substantial profits

ท่านอาจประหลาดใจที่ได้ทราบว่า โครงการทำเหมืองของเราสร้างผลกำไรมหาศาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น