วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แปลภาษา แปลความหมาย การใช้งาน Warn vs Remind แบบง่ายๆ

แปลภาษา แปลความหมาย การใช้งาน Warn vs Remind แบบง่ายๆ

warn หมายถึง การเตือน แต่เป็นการ เตือน ให้ ระวัง อันตราย หรือ ปัญหา ที่ กำลัง จะ เกิดขึ้น

ตัวอย่าง การใช้งาน

Suda warned me to be careful on my vacation.

สุดาได้ "เตือน" ให้ฉัน ระวังตัว ระหว่าง ที่ไป พักร้อน

His boss warned him not to do that again

เจ้านาย ของเขา "เตือน" เขา ไม่ให้ ทำอย่างนี้ อีก

The doctors warned me about the danger of smoking

แพทย์เตือนฉันเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่

Remind = เป็นการ เตือนความจำ หรือ การทำให้นึกถึง

ตัวอย่าง เพื่อให้ เข้าใจ ได้ง่ายขึ้น

Please remind me to post that letter

กรุณา "เตือน" ให้ฉันนำจดหมาย ฉบับนั้นไปส่ง

Joy remainded me to buy a new light bulb before I left home this morning

จอย เตือนให้ฉันซื้อหลอดไฟดวงใหม่ก่อนฉันจะออกจากบ้านเมื่อเช้านี้

He reminds me of my sister

เขาทำให้ฉันนึกถึงพี่สาวของฉัน

This reminds me of my schooldays.

สิ่งนี้ทำให้ฉันนึกถึงสมัยที่ฉันเรียนหนังสืออยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น