วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

Present continuous (I am doing)

 

ท่าขับรถ

เริ่มต้น เรียน  ภาษาอังกฤษ กับ grammar แบบฉบับ I am doing

is/am/are –ing เป็น present continuous(เป็นปัจจุบันกาลต่อเนื่อง)

ตัวอย่างเหตุการณ์ กำลังขับรถ

I + am + driving

he/she/it + is + driving

we/you/they  + is +  driving

pressent continuous มีลักษณะประโยคดังนี้

1. สิ่งที่กำลังทำอยู่ ขณะพูด ก็ยังทำไม่เสร็จ

I’m tired .I’m going to bed now. Goodnight"!

2. สิ่งที่ขณะพูดไม่ได้ทำ แต่เป็นสิ่งที่ทำอยู่ก่อนหน้าที่จะพูด และก็ยังมีการดำเนินการอยู่ เพียงแต่ขณะพูด ไม่ได้ทำ

เช่น เข้าบอกเพื่อนเขาว่า เขากำลังสนใจอ่านหนังสืออยู่เรื่องนึง และให้เพื่อนเข้ายื้มถ้าเขาอ่านเสร็จแล้ว สังเกตว่าจะมีคำว่า at the moment  หรือคำที่แสดงว่าขณะนี้กำลังสนใจอยู่

I’m reading an interesting book at the moment .I’ll lend it to you when I’ve finished it

3. พูดถึงช่วงเวลาใกล้ เช่น today/this week/this evening

you ‘re working hard today?

4. พูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาอันใกล้ๆ กับขณะนี้

Is your English getting better?

ขอสรุปสั้นๆ เพื่อความเข้าใจนะจ๊ะ is/am/are + verb ing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น