วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียนภาษาอังกฤษ การใช้งาน very และ reallyเรียนภาษาอังกฤษ การใช้งาน คำว่า มาก very และ really


ทั้งสองคำ very และ really แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ได้ว่า มาก แต่การใช้งานนั้นต่างกัน ตรงที่

Really ใช้ เน้น หรือ ขยาย คำคุณศัพท์ (adjective) และกริยา (verb)

very ใช้ได้ในการ ขยาย คำคุณศัพท์ (adjective) และ คำวิเศษณ์

ตัวอย่าง "ประโยค"

good เป็นคำ คุณศัพท์ สามารถใช้ได้ทั้ง really และ very

This movie is really good.
This movie is very good

want เป็นคำ กริยา สามารถใช้ได้กับ really เท่านั้น

I really want to go to Pattaya.

1 ความคิดเห็น: