วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สนุกกับการ แปลภาษา อังกฤษ และ การใช้งาน Going to และ will


มาสนุกกับการ "แปลภาษา" อังกฤษ และการใช้งาน ระหว่าง going to และ will 

Going to & will
"Going to" 

In conversation, going to often used to indicate a future plan that has been made  before the time of speaking: I'm going to see Pornthip tomorrow-we arranged it this morning

"will"

will is often used to indicate a sudden decision, made at the time of speaking:How can we get to the airpotr? I'll borrow Supachai's car!

arrang = จัดเตรียม

Going to มักใช้กับเหตุการณ์ ที่บอกถึงแผนการในอนาคต ซึ่งคิดไว้ก่อน หรือมีอยู่ก่อนที่เราจะพูด

will มักใช้กับเหตุการณ์ ที่ตัดสินใจกระทันหัน เกิดขึ้นตอนที่พูด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น