วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกแปล "ภาษาอังกฤษ" จากบทความ ประวัติ "โอลิมปิก 2012"

ฝึก "ภาษาอังกฤษ" จากบทความ ประวัติ "โอลิมปิก 2012"
The Summer "Olym-pic Games" or the Games of the Olympiad are an international multi-sport event, occurring every four years, organized by the International Olym-pic Committee. Medals are awarded in each event, with gold medals for first place, silver for second and bronze for third, a tradition that started in 1904. The Winter Olym-pics were also created due to the success of the summer Olympics.
The olympics have increased from a 42-event competition with fewer than 250 male athletes to a 300-event sporting celebration with over 10,000 competitors from 205 nations. Organizers for the 2008 Summer Olym-pics in Beijing expected approximately 10,500 athletes to take part in the 302 events on the program for the games. 
The United States has hosted four Summer Olympics Games, more than any other nation. The United Kingdom will have hosted three Summer Olympics Games when they return to the British capital in 2012, all of them have been (and will be) in London, making it the first city to hold the Summer Olympic Games three times. Australia, France, Germany and Greece have all hosted the Summer Olympic Games twice. Other countries that have hosted the summer Olympics are Belgium, China, Canada, Finland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, South Korea, Spain, the Soviet Union and Sweden. In the 2016 Summer Olym pics, Rio de Janeiro will host the first Summer Games in South America. Four cities have hosted two Summer Olympic Games: Los Angeles, London, Paris and Athens. Stockholm, Sweden, has hosted events at two Summer Olympic Games, having hosted the games in 1912 and the equestrian events at the 1956 Summer Olym-pics—which they are usually listed as jointly hosting Events at the summer Olympics have also been held in Hong Kong and the Netherlands (both represented by their own NOCs), with the equestrian events at the 2008 Summer Olym-pics being held in Hong Kong and two races at the 1920 Summer Olym-pics being held in the Netherlands.
Five countries – Greece, Great Britain, France, Switzerland and Australia – have been represented at all Summer Olympic Games. The only country to have won at least one gold medal at every Summer Olympic Games is Great Britain, ranging from one gold in 1904, 1952 and 1996 to fifty-six golds in 1908.

โอลิมปิก 2012

      โอลิมปิก 2012 กีฬาระดับโลกที่สี่ปีมีเพียงครั้งเดียวอย่าง โอลิมปิก มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ประจำปี ค.ศ. 2012 (หรือ พ.ศ. 2555) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า 2012 Summer Olympics หรือลอนดอนเกมส์ เป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 30 จัดขึ้นที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรอังกฤษ ตามการประกาศของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ที่ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นสถิติใหม่ของเมืองลอนดอนที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดโอลิมปิกถึงสามครั้ง ด้วยกัน มีนักกีฬาจาก 204 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

โอลิมปิก

โอลิมปิก 2012

วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก 2012 "โอลิมปิก 2012" วอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลไทย โอลิมปิก วอลเลย์บอลโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอล โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก2012 วอลเลย์บอลหญิงไทย โอลิมปิก วอลเลย์บอลโอลิมปิก ผลวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก วอลเลย์บอลไทย โอลิมปิก 2012 โอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก ประวัติกีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิก 2012 เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 โอลิมปิก2012 กีฬาโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โอลิมปิก ประวัติโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก วอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอล โอลิมปิก คลิป วอลเลย์บอลหญิง คัดโอลิมปิก ไทย คิวบา ผลวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิง คัดโอลิมปิก ผลวอลเลย์บอลโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คัดโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคัดโอลิมปิก ตารางคะแนนวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก นักกีฬาไทย โอลิมปิก 2012 ตารางคะแนนวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก ผลวอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก โอลิมปิก 2012 วันที่ ผลวอลเลย์บอล คัดโอลิมปิก วอลเลย์บอล คัดโอลิมปิก ไทยอดไปโอลิมปิก ข้อสอบโอลิมปิกเคมี ประวัติความเป็นมาของกีฬาโอลิมปิก คัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก 2012 ข้อสอบโอลิมปิก ชีววิทยา วอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือกโอลิมปิก 2012

โอลิมปิก

โอลิมปิก

โอลิมปิก 2012

โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก 2012 โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลไทย โอลิมปิก วอลเลย์บอลโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอล โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก2012 วอลเลย์บอลหญิงไทย โอลิมปิก วอลเลย์บอลโอลิมปิก ผลวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก วอลเลย์บอลไทย โอลิมปิก 2012 โอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก ประวัติกีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิก 2012 เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 โอลิมปิก2012 กีฬาโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โอลิมปิก ประวัติโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก วอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอล โอลิมปิก คลิป วอลเลย์บอลหญิง คัดโอลิมปิก ไทย คิวบา ผลวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิง คัดโอลิมปิก ผลวอลเลย์บอลโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คัดโอลิมปิก วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคัดโอลิมปิก ตารางคะแนนวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก นักกีฬาไทย โอลิมปิก 2012 ตารางคะแนนวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก ผลวอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก โอลิมปิก 2012 วันที่ ผลวอลเลย์บอล คัดโอลิมปิก วอลเลย์บอล คัดโอลิมปิก ไทยอดไปโอลิมปิก ข้อสอบโอลิมปิกเคมี ประวัติความเป็นมาของกีฬาโอลิมปิก คัดเลือกโอลิมปิก วอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก 2012
โอลิมปิก 2012
การจัดการแข่งขัน "โอลิมปิก" และ พาราลิมปิก ในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) จะใช้สถานที่จัดการแข่งขันใหม่และสถานที่ที่มีอยู่แล้วในการแข่งขันร่วมกัน รวมไปถึงสถานที่ชั่วคราวที่สร้างขึ้นมาเฉพาะการแข่งขันนี้เท่านั้น หรือสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเช่น ไฮด์พาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือจะเป็น ทหารม้ารักษาพระองค์ในกรุงลอนดอนอีกด้วย ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกบางสิ่งก็มีการนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย และบางส่วนจะได้รับการขยายสถานที่ให้ใหญ่ขึ้น ส่วนใหญ่สถานที่จัดงานจะแบ่งเป็นสามส่วนทั่วๆมหานครลอนดอน ได้แก่ โอลิมปิกโซน ริเวอร์โซน และ เซ็นทรัลโซน โดยบางส่วนจะอยู่รอบๆมหานครลอนดอน ซึ่งจะไม่มีผู้คนพลุกพล่านมากนัก ทางเจ้าภาพ(ประเทศอังกฤษ) ได้เตรียมสนามที่จะในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มากถึง 28 แห่ง มีทั้งสนามที่สร้างขึ้นใหม่และสนามเก่าที่มีอยู่แล้ว เป็นสนามที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนและนอกเมือง
พิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2012 จะมีขึ้นในวันที่ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 กำกับการแสดงโดย แดนนี่ บอยล์ ผู้กำกับเจ้าของรางวัลออสการ์ จากภาพยนตร์ สลัมด็อก มิลเลียนแนร์ คำตอบสุดท้าย...อยู่ที่หัวใจ โดยใช้แนวคิด "เกาะพิศวง" (Isle of Wonders) ในพิธีเปิดจะปรับสภาพสนามให้เป็นชนบทอังกฤษ มีชาวบ้านปิกนิกและนั่งชมกีฬา และมีการจำลองเนินเขาแกลสตันบูรีซึ่งเป็นสถานที่จัดเทศกาลดนตรีและศิลปะที่ มีชื่อเสียง โดยใช้นักแสดงประมาณ 10,000 คน

ตารางการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012

โอลิมปิกเกมส์ 2012 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2012 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2012
ตารางการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012
ตารางจาก wikipedia.org

กีฬาโอลิมปิคปีนี้มี 29 ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน

วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก 2012 โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอล โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลไทย โอลิมปิก 2012 กีฬาโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก 2012 นักกีฬาไทย โอลิมปิก 2012 โอลิมปิก 2012 วันที่ วอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอล คัดโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก 2012 ผลวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก 2012 สัญลักษณ์ โอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกไปโอลิมปิก 2012 ไทย กับ เปรู วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก 2012

โอลิมปิก

โอลิมปิก

โอลิมปิก 2012

วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือกโอลิมปิก 2012 ไทย กับ เปรู ดูวอลเลย์บอลหญิงไทย-เปรู คัดโอลิมปิก 2012\ ข่าว โอลิมปิก 2012 ล่าสุด ข่าวโอลิมปิก 2012 สนามโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกไปโอลิมปิก 2012 ไทย กับ คิวบา วอลเลย์บอลหญิง คัดโอลิมปิก 2012 สัญลักษณ์โอลิมปิก 2012 พิธีเปิดโอลิมปิก 2012 เจ้าภาพโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2012 โซนเอเชีย ผลวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิก 2012 ผลวอลเลย์บอล คัดโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2012 ฟุตบอลโอลิมปิก 2012 ตารางคะแนนวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก 2012 วอลเล่ย์บอลหญิงไทย คัดโอลิมปิก 2012 ผลวอลเลย์บอล คัดเลือกโอลิมปิก 2012 โอลิมปิก 2012 นักกีฬาไทย เพลงโอลิมปิก 2012 วอลเล่ย์บอลหญิง โอลิมปิก 2012 ผลวอลเลย์บอล โอลิมปิก 2012 ศึกวอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลรอบคัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก 2012 ไทย ไต้หวัน โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก 2012 ผลวอลเลย์บอลโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิง คัดเลือกโอลิมปิก 2012 ไทย กับ คิวบา ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิง รอบคัดเลือกโอลิมปิก 2012 วอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก 2012 บราซิลชุดโอลิมปิก 2012
ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิก 2555 ได้แก่ กระโดดน้ำ,กรีฑา,ขี่ม้า,
แคนู,จักรยาน,ไตรกีฬา,เทควันโด,เทนนิส,บาสเกตบอล,แบดมินตัน,
ปัญจกีฬาสมัยใหม่,เทเบิลเทนนิส,โปโลน้ำ,ฟันดาบ,ฟุตบอล,มวยปล้ำ,
มวยสากลสมัครเล่น,ยกน้ำหนัก,ยูโด,ยิงธนู,ยิงปืน,ยิมนาสติก,ระบำใต้น้ำ,
เรือใบ,เรือพาย,ว่ายน้ำ,วอลเลย์บอล,แฮนด์บอล และฮอกกี้

ประวัติกีฬาโอลิมปิก

โลโก้โอลิมปิก       กีฬาโอลิมปิกมีกำเนิดมาเป็นเวลานานแล้วโดยได้มีการบันทึกถึงกีฬาโอลิมปิก ครั้งแรกว่า เกิดขึ้นในปี 776 B.C. และได้มาสิ้นสุดลงในปี 393 A.D. เมื่อจักรพรรดิโรมัน Theodosius ได้ประกาศยกเลิก โอลิมปิก
      จน กระทั่งปี 1892 นักศึกษาชาวฝรั่งเศส Pierre de Coubertin ได้ฟื้นฟูกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่ แนวความคิดของ Coubertin เกี่ยวกับการรื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกนี้ได้ก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นเมื่อมีการ ประชุมสหภาพกีฬาสมัครเล่น แนวความคิดเกี่ยวกับกีฬาได้กระจายออกไปทั่วยุโรป และในที่สุดในปี 1894 แนวคิดเรื่องกีฬาโอลิมปิกสากลก็ได้เป็นความจริงขึ้นมา

      ต่อ มาในปี 1896 ผู้แทนนักกีฬาจากหลายประเทศได้เดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสากลแนวใหม่ ในครั้งนี้ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโอลิมปิคสากลขึ้นเพื่อดูแลและจัดการแข่ง ขัน
      ในการรื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้ Coubertin ได้พยายามให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคนไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นการต่อสู้ เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงควรมีวิธีการที่ถูกต้องในการต่อสู้มีความเป็นนักกีฬา
      แนว ความคิดของ Coubertin ได้ถูกพิสูจน์อยู่ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการบอยคอต การคดโกงในการแข่งขันด้วยวิธีต่าง ๆ ความโลภมากของผู้เกี่ยวข้อง


วามหมายของมาสคอตโอลิมปิก ปี 2012

มาสคอตโอลิมปิก 2012      กีฬาโอลิมปิก 2012 มีมาสคอต 2 ตัว มีตาเดียว หน้าตาคล้ายๆมนุษย์ต่างดาว
ตัวแรก มีชื่อว่า เวนล็อค และ ตัวที่สอง มีชื่อว่าแมนเดอวิลล์
จุดเด่นอันเป็นสัญลักษณ์อยู่ที่หัวของมาสคอตเป็นรูปแท็กซี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองต่างๆ ในประเทศอังกฤษนอก และเจ้ามาสคอตโอลิมปิกตัวนี้ยังมีตาเดียวด้วย ซึ่งให้ความหมายเหมือนกล้อง ที่จะคอยคอยบันทึกเหตุการณ์ รวมไไปถึงการแข่งขันกีฬาทุกอย่างตลอดความประทับใจในกีฬาโอลิมปิกที่กรุง ลอนดอน ในปี 2012 นี้ และที่จะขาดไม่ได้โดยเด็ดขาด ก็คือรูปโลโก้ห้าห่วงในรูปแบบของสายรัดข้อมือของเวนล็อค และแมนเดอวิลล์

      มาส คอตทั้งสองตัวได้ถูกสร้างขึ้นจากหยดเหล็กที่ใช้ทำ สนามโอลิมปิกสเตเดียม ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลายมาเป็นแรงพลักดันอันนำมาสู่ โอลิมปิก เกมส์ สมัยใหม่ที่เราได้ติดตามกันจนถึงทุกวันนี้ 
 
สนับสนุนข้อมูล โอลิมปิก 2012 โดย : http://sport.sanook.com/olympic2012/ 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น